...

Договір публічної оферти

Публічна оферта

Дана оферта, є офіційною пропозицією компанії «Монумент» (далі — Продавець), укласти договір купівлі-продажу виробів та послуг дистанційним способом і розміщена на офіційному інтернет-сайті продавця https://www.monument2000.com/

Договір укладається щодо продажу Продавцем Клієнту (далі – Клієнт) кам’яних надмогильних споруджень та/або комплектуючих до них (далі – Вироби) та послуг зберігання, встановленя та доставки цих виробів (далі – Послуги).

Цей Договір поширюється на вироби та послуги, що надаються компанією «Монумент» та розміщені на сайті https://www.monument2000.com/ (далі – сайт) та визначає умови використання сайту.

Цей Договір є договором приєднання і вважається укладеним з моменту, коли Ви приймете його умови. Прийняттям умов (укладенням Договору) вважається здійснення Клієнтом оплати Послуг представлених на сайті, незалежно від розміру та способу оплати.

Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що цей Договір має таку ж юридичну силу, як і будь-який інший письмовий договір, підписаний Клієнтом. В разі якщо між Клієнтом та Продавцем є укладений договір про надання Послуг у письмовій формі, то такий договір є пріоритетним по відношенню до даного.

У разі якщо Ви не згодні з умовами цього Договору, не здійснюйте попередню чи будь-яку іншу оплату Виробів та Послуг.

Цей Договір (оферта) публічно оголошений необмеженому колу осіб шляхом його розміщення (публікації) на веб-сайті Продавця: https://www.monument2000.com

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець надає послуги з виготовлення кам’яних надмогильних споруджень, комплетуючих до них, послуг зберігання, встановленя та доставки цих виробів.

1.2. Продавець зобов’язується виготовити замовлені клієнтом товари та/або надати платні послуги, а Клієнт забовязується прийнити та оплатити Вироби та Послуги.

1.3. Клієнт надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних, які він надає в процесі використання сайту Виконавця.

 

2. ЦІНА ТА ОПЛАТА

2.1. Ціна Виробів та Послуг залежить від моделі, розміру та комплектації виробу і буде повідомлена менеджером, після уточнення всіх деталей.

2.2. При покупці надмогильного спорудження Покупець оплачує аванс у розмірі не менше 10% від загальної суми замовлення в готівковій або безготівковій формі на вибір, повний розрахунок повинен бути проведений не пізніше дати доставки замовлення або при отриманні товару.

2.3. У разі розірвання договору за ініціативою Покупця авансовий платіж поверненню не підлягає.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Продавець зобов’язаний надати Клієнту замовлені та оплачені вироби та послуги належної якості в порядку та в строк обговорені та зафіксовані в анкеті замовлення індивідуально.

3.2. Послуга вважається наданою належно та повно з моменту передачі клієнту готового виробу або його встановленя.

 

4. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ПОСЛУГ

4.1. Всі елементи Сайту (включаючи тексти, зображення, відео, елементи програмування, бази даних – цей список не вважається вичерпними), разом або окремо, є виключною власністю компанії «Монумент».

4.2. Доступ до Сайту не є визнанням права і не надає жодних прав, включаючи будь-які права інтелектуальної власності, що стосуються будь-якого з елементів Сайту, які залишаються винятковою власністю компанії «Монумент»

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Продавець не відповідає за наслідки введення Клієнтом неправильної інфомації. Будь-яка неточна, неповна або інша неправильна інформація, надана Клієнтом або неправильне використання Сайту, є виключною відповідальністю Клієнта, без відповідальності з боку Виконавця.

5.2. Продавець не несе відповідальність у наступних випадках:

1) технічна помилка або несправність комп’ютера, несумісність сайту з будь-яким обладнанням або програмним забезпеченням;

2) поширення будь-якої неточної, незахищеної або ненадійної інформації в Інтернеті;

3) будь-які збитки, яких зазнав Клієнт, у звязку з неправильним або некоректним використанням сайту, виробів та послуг Виконавця.

5.3. Продавець також заявляє про відмову від будь-яких запевнень, порук, гарантій та умов про те, що:

1) доступ до сайту, його контенту та сервісів буде завжди безперебійним та безпомилковим;

2) сайт, його контент та сервіси відповідатимуть сподіванням Клієнта, задовольнятимуть його потреби та вимоги чи працюватимуть без перебоїв та помилок;

3) будь-які помилки чи недоліки у роботі сайту, його контенту та сервісів будуть виправлені;

4) сайт, його контент та сервіси будуть дозволені у будь-якій країні чи на будь-якій території;

5) сайт, його контент та сервіси не міститимуть вірусів, схожих зловмисних чи руйнівних програм та/або будь-яких інших шкідливих компонентів;

6) сайт, його контент та сервіси будуть функціонально сумісними з апаратним обладнанням та програмним забезпеченням Клієнта;

7) будь-який користувацький контент буде доступний на сайті або зберігатиметься (постійно чи тимчасово) у вигляді контенту сайту;

8) будь-який документ, що стосується сайту, його контенту та сервісів, буде доступний у будь-який час.

5.5. Продавець несе відповідальність лише за прямі спричинені Клієнту збитки, в межах сум, сплачених Клієнтом за послуги Виконавця.

5.6. Продавець не несе відповідальність за будь-які інші збитки, в тому числі непрямі, спеціальні, опосередковані або випадкові збитки, а також збитки у зв’язку із втраченою вигодою, пов’язані з використанням веб-сайту.

5.7. Клієнт несе самостійну відповідальність за використання сайту або послуг та будь-яке порушення умов цього Договору.

 

6. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Продавець встановлює гарантійний строк експлуатації виробу протягом 50 років після передачі товару, під час якого у разі виникнення пошкоджень або дефекту виробу бере на себе зобов’язання здійснення безкоштовного ремонту або заміни виробу у відповідності до чинного законодовства.

6.2. Продавець не несе відповідальність за невідповіднісь, пошкодження чи дефекти виробу, якщо воно сталося не з його вини.

6.3. Продавець звільняється від відповідальності, якщо пошкодження чи несправність виробу, виникла внаслідок неправильної експлуатації, навмисних дій Клієнта або третіх осіб, стихійних лих стихійні та кліматичні пошкодження, тощо.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

7.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.3. Якщо будь-який розділ чи пункт цього Договору буде визнаний недійсним відповідно до законодавства, такий розділ виключається. Це не впливає на дійсність решти розділів, які залишаються чинними.

Ми вам передзвонимо

щоб узгодити деталі замовлення

    Надсилаючи дані ви погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності

    Ми вам зателефонуємо
    Лишіть свої дані, і наш менеджер зв’яжеться з вами

      Надсилаючи дані ви погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності